Publicerad Lämna en kommentar

Röveri och svält

Nu när draget viker på allvar är det viktigt att minska flusteröppningarna, speciellt på mindre samhällen. Det är när draget sviker som samhällen går över till att röva andra. Värst är de italienska gula bina. Lindrigast är de Nordiska och Buckfast ligger mitt emellan, som vanligt. Har du gula i närheten eller själv så var extra vaksam. De dödar mindre samhällen relativt fort.

Skulle du få röveri så minska flusterhålet ännu mer. Har du 25 mm hål så borra ett 10 mm hål i en kork. Det går också att skära bort en del på en kork. Målsättningen är att endast ett bi skall kunna gå ut och in genom hålet. Räcker inte det så stäng till helt fram till kvällen och var beredd stänga till direkt på morgonen om det fortsätter. Har du mittplacerat fluster med huv så kan du minska med skumgummi eller liknande direkt i huven.

Det är när draget viker och speciellt om man fodrar samtidigt som röveririsken är som störst. Det gäller givetvis även vid själva invintringen. Det är en av fördelarna med att invintra på enbart honung – minskad röveririsk.

För att det skall bli nektar så krävs både värme och vatten. Uteblir det ena så avtar nektarflödet beroende på markförhållandena relativt fort. Nu har det varit torrt i månader och även på de bästa vattenhållande jordarna, Lindarna med sina stora rötter har blommat över på de flesta håll. Det foder som finns går åt fort och yngelläggningen avtar och drönarslakten kommer tidigare. I detta skede är det viktigt att stödmata bisamhällena. Skörda den honung du vill skörda innan fodring för att slippa risken att de lagrar sockerhonung i honungen. Har du egen honung kan du fodra med den. VIKTIGT! Fodra endast med egen honung. Honung är en smittkälla för de allvarligare sjukdomarna så aldrig med köpt eller annan biodlares honung. Då får socker duga istället. Alltid vitt socker.

Vid stödfodring eftersträvar man att ge så mycket socker att det förbrukas och inte lagras in. Storleksordningen 3 dl per dygn är ett riktvärde. Vill eller kan du inte ge 3 dl per dygn så ge en liter två gånger i veckan eller två liter i veckan osv. När du stödfodrar pga torka är det ingen nackdel med lite mer vatten i fodret. Bina återanvänder detta. Ge 50/50 lösning eller tom ännu tunnare. Vid den senare invintringen är behovet av vatten mindre så då är 60 socker, 40 vatten lämpligare.
Det är viktigt att inte bina lagrar upp för mycket då de blandar sockerhonung med eventuell senare honungsskörd alternativt fyller igen yngelcellerna för tidigt då äggen som skall bli vinterbin ännu inte är lagda. Invintringen gör du senare.

Publicerad 1 kommentar

Biåret i topplistkupan – Maj

Om svälltrisk var nyckelordet för april så är expansion nyckelordet för maj. En sanning med modifikation dock beroende på vädret. Är det varmt kan även sälgen ge nektar men det är framför allt maskrosorna som markerar den egentliga starten på säsongen om det inte är jättekallt och regnar vill säga.

Just i år, 2017 gillrades just den fälla som jag tog upp i inlägget om mars och april. Först värme som lockar igång yngelläggningen och sen kraftiga bakslag i form av kyla som gör att bina behöver använda mycket foder för att hålla värmen med svälltrisk som följd. Håll ett vakande öga på fodertillgången, än är det inte över. Mina egna bin har hanterat situationen med den äran. Gott om foder överallt. Ingen nödfodring. Bättre namn än stöd då jag är noga med att ge foder på våren endast i nödfall. Att regelmässigt ge foder på våren gör bara att vi selekterar fram bin som är inkompetenta vad gäller hushållning med fodret. Det kan yrkesbiodlare göra där det istället kallas drivfodring för att få ännu större samhällen som ger ännu mer skörd. Är man mer intresserad av vitala och kompetenta bin så gör man det inte annat än i livräddande syfte.

Det som de flesta år ändå sätter sin prägel på maj och juni är att bisamhället försöker nå sin maximala styrka, så mycket bin som möjligt. Fylla sitt utrymme för att både kunna dela sig, svärma och ändå ha bin kvar så de kan dra in foder för en lyckad övervintring. Det som är styrande är alltså utrymmet. När bina fyllt utrymmet är det som att trycka på en knapp för att starta svärmningen. För biodlaren gäller alltså att se till att bina har gott om plats så de fortsätter sin expansion.

Det är under denna period fördelarna med fluster mitt på långsidan är som störst. Expansionen kan ske obehindrat åt båda håll. Ingen gavel som är i vägen. Det koncept jag förordar har jag gett namnet åttalistersutökning. Egentligen borde det heta 4-8 listersutökning men då hade jag missat den pedagogiska chansen att göra en grej av det. Det här är ett av de viktigare skötselmetoderna för en lyckad odling i topplistkupan. Inte minst att den används med omdöme och förståelse.

I kupan finns kakor med yngel centralt, det är sammanhängande. Utanför detta finns foderkakor och längst ut kakor under uppbyggnad eller nedbyggnad om man skall vara korrekt då bina bygger uppifrån och ned. Vaxbygget är som jag skrivit ett livsnödvändigt organ för bisamhället. De försöker till varje pris hålla ihop det då en funktion är skydd och klimatkontroll. Skapas det ett utrymme med en tomlist inne i vaxbygget så tolkar bina detta som kakras och bygger genast ut en ny kaka för att upprätthålla vaxbygget. Det är högsta prioritet. Detta är en viktig kunskap då det går åt foder för att göra detta. Lägger man kakor utanför vaxbygget dvs på insidan av avdelningsluckorna så bygger bina ut dessa när de tycker de behöver det och har råd. Du kan alltid eller tom skall alltid ha ett par tomma lister närmast avdelningsluckorna utom under vintern då det ger ökad kondensrisk med tomrum. Tomlist inne i vaxbygget “tvingar” bina att bygga ut. Utanför vaxbygget bygger de vid behov.

I början på expansionsfasen räcker det gott med tomlister vid luckorna men när farten ökar så kan man lägga en list inne i vaxbygget. Den läggs utanför första yngelkakan och ger bra möjlighet till expansion av yngelklotet åt drottningen. Nästa gång du utökar kan du lägga en tom list på var sida om yngelklotet förutom de du alltid lägger vid avdelningsluckorna. Upp till två tomma lister på var sida om yngelklotet. Två vid var lucka och två på ömse sidor om yngelklotet ger totalt 8 tomma lister som tillsätt. Med den storlek på kaorna som jag har motsvarar det faktiskt en utökning motsvarande en hel låda, 10 ramar med Sveriges vanliagste ramformat. Det som kallas Lågnormal eller Ln.

Många år med fina vårar och samhällen som är kraftiga efter övervintringen så är det två lister på var sida som krävs direkt. Det fullständigt exploderar i samhället. Jag lovar att du kommer bli överraskad över hur fort det kan gå. Expansionen med tomma lister inne i vaxbygget måste ske med omdöme då det forcerar bina att använda foder till detta. Har de lite foder och dåligt drag så behöver de fodret till värme åt ynglet istället. Du har valfriheten att lägga 0-4 tomma lister inne i vaxbygget så använd omdömet. Utanför vaxbygget kan du egentligen ha hur många tomma lister som helst den enda konsekvensen är att risken för snedbygge ökar. I själva verket behövs inte avdelningsluckorna ur binas perspektiv utan deras uppgift är att skapa ett smallt utrymme och styra bina att bygga raka kakor. Reser du bort en lite längre period under denna tid så ger du givetvis fler lister vid avdelningsluckorna. Det är inne i vaxbygget du skall vara försiktig.

Maj är också den månad då det är lämpligt att mäta varroakvalstrets förekomst på bina för att säkerställa en bra vårutveckling. Är det för mycket Varroa går det åt så mycket energi och resurser till detta att samhället inte växer till sig under maj och juni. Ett av de säkrare tecknen på kraftig infektion. Jag avråder dock från att behandla regelmässigt utan endast vid behov. Jag rekommenderar skakburk med alkohol för mätning. Då vet man att man mäter förekomsten på bina och med alkoholen blir mätnogrannheten bäst,  bina avlivas snabbt och slipper lida. En dryg deciliter bin motsvarar ca 300 bin. Är det fler än 9 kvalster på dessa bin dvs över 3% behandlas bina annars ger vi dem chansen hantera detta själva och slippa främmande ämnen i kupan. Jag använder Tymol i Wettexbitar som fästs på insidan av var avdelningslucka med knappnålar.

När jag skriver dessa inlägg så är det utifrån förutsättningarna i mellanSverige. I vårt avlånga land skiljer det en hel del så i Söder är de upp till någon månad tidigare och i Norr någon månad senare.

Jag hoppas du efter detta inlägg har god förståelse för hur bina hanterar tillsättning av tomlister olika beroende på om de tillsätts inne i vaxbygget eller utanför. Det är viktig kunskap.