Publicerad

Bisamhället – Den anarkistiska monarkin

Har man varit biodlare ett tag så blir man bara mer och mer förundrad över dessa bin. Deras kompetens är enorm inte minst om man betänker att de endast blir 4-5 veckor kanske 6 under sommaren. Av dessa tillbringar de de första 3 veckorna inomhus som husbin.

Bina skiljer sig när det gäller att organisera sig från bl.a oss människor på det sättet att de specialiserar sig inte. Alla bin gör alla uppgifter, inte samtidigt men i olika utvecklingsfaser. Bina kan ta på sig de uppgifter som behövs under hela sin levnad men brukar normalt ta på sig olika uppgifter utifrån ålder. De börjar med att städa, det gör de ganska snabbt efter att de krupit ut ur sin cell. Efter några dygn drar de sig ut i foderförråden och äter upp sig lite och då utvecklas deras foderkörtlar. De återvänder till yngelkakorna och blir ambin som matar larver och bereder fodersaft. På detta sätt fortsätter det, byggbin, hovbin, vaktbin och bin som bereder honung av nektar i sina munnar.

Slutligen efter ca 3 veckors inomhustjänst blir de flygbin. De börjar med en orienteringsflygning utanför kupan för att lära sig att känna igen den. De orienterar sig efter solen så de måste ha en klocka inbyggd också. Som flygbin hämtar de hartser till propolis, nektar, pollen, vatten och ibland en del annat som samhället behöver. Förutom detta så är de mer erfarna bina spanare och rapporterar genom en dans riktning, avstånd och omfattning till sina systrar i kupan. Är det ett bra drag på ett ställe så är det många spaningsbin som hittar detta och det blir följdriktigt många bin som flyger dit och tar vara på det.

Vem styr då i bisamhället? Är det drottningen? Människor har i alla tider funderat på dessa saker, åtminstone så länge de varit biodlare. En forskare vid namn Tom Seeley har undersökt hur en bisvärm tar beslut på vilken bostad som skall väljas och det visar sig att svärmen inte lämnar sin plats förrän alla är överens, de använder sig av konsensusbeslut för att få hög beslutskvalité. Tom har skrivit boken Honeybee Democrazy där han redogör för sina resultat. Förutom denna bok så kan man ta del av detta via föreläsningar på Youtube. En klart sevärd föreläsning för den som är intresserad av bin.

//Patrick Sellman

 

2 thoughts on “Bisamhället – Den anarkistiska monarkin

 1. Nice post 🙂
  Tom Seeley is a good scientist. When he offered the swarm to choose between 15, 40 and 100 litres hive they always chose the 40 litres hive 🙂 this fact is an eye opener for me.

  This means that bees dont search for huge hollows but just enough space to suit their ”biologic clock” 🙂

  It seems that bees do not focus on honey production (as beekeepers do) because with too much space they dont have the chance to back fill the brood nest with nectar. This very honey bound brood nest is their biologic clock inducing swarm preparation 🙂

  The egg laying cease creating a stop in brood raising. This slows down Varroa considerably.

  We must start looking at the bees as a Super Organism. The hive is their body. And Apis melifera choose 40 litres cavity as their perfect body size.

  Conventional beekeeping ignores this fact by placing new supers/skatlåda which fools the bees to stop swarm preparation.
  This causes much unnatural condition within the Super Organism. They continue brood raising when they would naturally be preparing to swarm.

  Top Bar Hive is a perfect hive to keep bees as natural as possible. By letting the bees swarm or be split every year brood raising is put on hold.

  We are not to be afraid to test new things such as Top Bar Beekeeping 🙂

  1. Phil Chandler skrev i början att det räckte med en 32″(80cm) lång htbh kupa. Med de mått han har, 5″(12,5) i botten och 15″(37,5) uppe samt en höjd på knappt 12″(30 egentligen 28 pga lutningen) så ger det en yta på 7 kvdm vilket ger en volym på ca 7 liter per decimeter längd på kupan. 60 cm lång kupa ger ca 42 liters volym. 7 liter per decimeter längd är ett bra mått att komma ihåg när det gäller dessa kupor.

   Wyatt A. Mangum har gett ut en bok, ”Top-Bar Hive beekeeping: Wisdom and pleasure combined” om biskötsel med htbh. Han har 200 kupor och får betraktas som en yrkesodlare även om det är lite med amerikanska mått mätt. Han förordar långa 150 cm kupor. Jag har beställt boken men den har inte kommit så jag får återkomma om varför. Han har 25 års erfarenhet av just htbh kupor.

   Förmodligen blir det inte av att jag läser den förrän i höst eller vinter. Det är som sagt en oerhört rolig tid nu om man är småbrukare men hektisk. Läsning av litteratur tillhör den mörkare årstiden när annat lugnar ner sig. Skönt med årsrytm 🙂

Kommentera