Publicerad

Tioårsprojekt

atb_02149
Foto: Anders Tedeholm, http://www.tedeholm.se

 

I fjol (2014) stod jag i ett vägskäl i livet. Det var dags att hitta en ny stig att vandra. Som mitt liv har utkristalliserat sig har det gått i tioårsperioder så det är förmodligen bara att foga sig i det. Jag beslutade att ge denna tioårsperiod åt bina och biodlingen i Sverige. Jag skall arbeta för att få fler biodlare i Sverige fr.o.m 2014 och tio år framåt (minst). Det arbetet skall utgå ifrån mina positiva erfarenheter från småskalig husbehovsodling i horisontella topplistkupor. Jag är övertygad om att det är ett sätt att hålla bin som kommer att attrahera många nya biodlare då det sänker trösklarna för att ta det steget rejält. Att det sen är ett sätt att hålla bin som är mer på deras villkor gör det än mer intressant. ”Enkel biodling mer på binas villkor”

Kurser
För att åstadkomma detta håller jag kurser i samarbete med andra. Det är en modell jag tycker om och som jag tycker fungerar utmärkt. Om du vill ha hjälp i din egen bigård eller med start av den så kommer jag och hjälper dig samtidigt så hjälps vi åt med att göra en kursdag av det. Det är ingen modell som är huggen i sten utan har du egna önskemål så hör av dig.

Mentor på distans
Skall det bli full effekt på dessa tio år är det viktigt att många lyckas. Att de fortsätter och tycker det är meningsfullt, visar och lär andra hur enkelt det kan vara att hålla egna bin. Ringar på vattnet helt enkelt. Då kunskaperna runt om i landet i detta sätt att hålla bin ännu inte är så spridda hjälper jag dig och andra så mycket jag kan på distans via kommentarsfält, Fbgruppen ”Topplistkupa på svenska”, mejl, chatt eller telefon. Mentor på distans helt enkelt. Det är ett arbete som inte avtalas i något sammanhang och sker helt ideellt från min sida. Jag hoppas att du använder metoden ”Pay it forward” själv om du kommer vidare i din biodling. Det behövs fler biodlare i vårt land, det hjälper bina och därmed oss. Tror du att jag kan hjälpa dig så hör av dig.

Byggsatser
En av de stora fördelarna med detta sätt att hålla bin är att det är relativt enkelt att bygga en kupa. Under uppstarten har det blivit tydligt för mig att en hel del inte har tid, inte har kunskap, inte har verktyg eller av någon annan anledning inte vill bygga själv. För att förse dessa med en bra bikupa som är lätt och inte så dyr att frakta håller jag just nu på att ta fram en serieproducerad byggsats i samarbete med ett lokalt snickeri. Just nu genomför jag en introduktionskampanj på dessa kupbyggsatser som levereras med start i maj.

Det ”Nordiska biet”
Precis som många andra har jag dragit slutsatsen att de problem bina har idag inte har en orsak utan många. För att råda bot på detta är det många insatser som behöver göras. En åtgärd är givetvis att använda bin som är så väl anpassade för våra förhållanden som möjligt. Då vi har ett eget bi som är det bi som levt här längst är det av största vikt att vi tar vara på det och dess egenskaper. I mitt långtidsprojekt ingår därför att fördjupa mitt samarbete med föreningen Nordbi som sedan 1980-talet arbetat hårt för att rädda det utrotningshotade nordiska biet.

Jag skall samla på mig så många olika linjer, olika gener som möjligt av rasen och upprätta ett friparningsområde. Detta friparningsområde skall omfatta minst 100 samhällen inom en treårsperiod. Jag vill kunna leverera drottningar som är mycket välparade med så många drönare med så stor genetisk spridning som möjligt. Det är en mycket viktig överlevnadsstrategi som bina utvecklat genom årmiljonerna. Faktum är att den är så viktig att bisamhället riskerar hela sin fortlevnad genom att skicka iväg den unga oparade drottningen ut på en lång flygtur. Omkommer hon går hela samhället en säker död till mötes. I arbetet att få fram ett nordisk bi bruksbi med så stor vitalitet som möjligt kommer jag också att använda mig av ett naturligt urval på drönar sidan. Dessa idéer presenterar jag i ett särskilt inlägg. Redan denna sommar påbörjar jag arbetet med att hitta bra och rationella metoder för odling av drottningar i mitt kupsystem samt utbyggnad av flera utbigårdar och fr.o.m sommaren 2016 är det min mening att kunna leverera riktigt bra drottningar. Sen skall de enligt plan bara bli bättre och bättre. 🙂

Litteratur
Arbetet med en bok som presenterar biodling med horisontella topplistkupor på svenska är påbörjad. Hur den kommer att ges ut och omfattningen är inte bestämd. Skriva, bearbeta och sen prata med någon som kan det här med böcker. Går allt som det skall så finns den tillgänglig lagom för studier under nästa vinter.

Väldigt roligt om du vill delta i detta arbete. Tänk om vi kunde vara dubbelt så många biodlare om tio år.

//Patrick Sellman

7 thoughts on “Tioårsprojekt

 1. Hej Patrik

  Läste med glädje detta bidrag!

  Själv har jag nu två htbh som skall få liv under våren och vad jag kan se, så är det ett väldigt enkelt sätt, både att bygga och själva skötseln.
  Jag kan tänka mig att även bygga en kupa till föreningen sedan för att sprida toppbarkupan mera. En ”Warré” kupa finns redan i utbildningssyfte, så föreningen är öppen för nya tankegånger.

  Lycka till

  Manfred

  1. Lycka till själv Manfred och tack för de värmande orden. Om du tror jag kan hjälpa dig med något så är det bara att du hör av dig.

 2. Hej

  Roligt att du ser livet i tio-årsfaser. Precis som de gamla arrendebönderna vars arrende löpte på tio år. Min farfar var en av dem.

  Förhoppningsvis får vi några kupor utplacerade på vår gård nu till våren från en biodlare en bit bort som vill utöka. Ska kolla om han, som även har bin som sitt yrke, har koll på topplistkupor.

  Hälsar Jonas

  Ps, hur har det gått med att få in nytt blod till dina skånegäss?

  1. Mig veterligen finns det bara en yrkesbiodlare, dessutom under uppstart men en del erfarenhet av mer produktionsinriktad biodling har han.

   Vad gäller gässen så har jag haft dialog med genbanksansvarig och han tycker det går bra att ta in avelsägg från en annan bank. Mina ruvar mycket bra. Skall höra med Gerhard i Bohuslän om han kan tänka sig att leverera. Vet du någon genbank med skåningar på närmare håll?

   Tioårsprojekt/plan är bra. Åtminstone jag mår bra av att ha en något så när långsiktig riktning i livet. Känsla av sammanhang. Långsiktigheten gör också att man tycker det är värt att göra vad som krävs så det blir något av det hela. Just tio år är också bra då man hinner med några saker i livet om man nu får vara med en något så när låg tid. Bra för oss som tycker det är spännande med något nytt då och då. 🙂

 3. Tänkte tala om att jag fått en person å nappa på TBH-kupor här i Småland.Han är i byggstadiet nu=KUL!

  Mvh Magnus på Olsabacken

  1. Jättekul att du hjälper till med rekryteringen. Hjälp dem väl så att så många som möjligt får en bra början. Jag hoppas på många ringar på vattnet. Det krävs om snöbollen skall bli stor.

   Skall det bli tusentals nya biodlare inom tio år eller kanske tom dubblas så krävs det många som hjälps åt med att hjälpa nybörjare. Är det något du tror jag kan hjälpa dig med så hör av dig.

 4. […] en del i mitt tioårsprojekt att få fler biodlare i vårt land tar jag fram en byggsats till en horisontell topplistkupa. […]

Kommentera