Publicerad

Biåret i topplistkupan – Maj

Om svälltrisk var nyckelordet för april så är expansion nyckelordet för maj. En sanning med modifikation dock beroende på vädret. Är det varmt kan även sälgen ge nektar men det är framför allt maskrosorna som markerar den egentliga starten på säsongen om det inte är jättekallt och regnar vill säga.

Just i år, 2017 gillrades just den fälla som jag tog upp i inlägget om mars och april. Först värme som lockar igång yngelläggningen och sen kraftiga bakslag i form av kyla som gör att bina behöver använda mycket foder för att hålla värmen med svälltrisk som följd. Håll ett vakande öga på fodertillgången, än är det inte över. Mina egna bin har hanterat situationen med den äran. Gott om foder överallt. Ingen nödfodring. Bättre namn än stöd då jag är noga med att ge foder på våren endast i nödfall. Att regelmässigt ge foder på våren gör bara att vi selekterar fram bin som är inkompetenta vad gäller hushållning med fodret. Det kan yrkesbiodlare göra där det istället kallas drivfodring för att få ännu större samhällen som ger ännu mer skörd. Är man mer intresserad av vitala och kompetenta bin så gör man det inte annat än i livräddande syfte.

Det som de flesta år ändå sätter sin prägel på maj och juni är att bisamhället försöker nå sin maximala styrka, så mycket bin som möjligt. Fylla sitt utrymme för att både kunna dela sig, svärma och ändå ha bin kvar så de kan dra in foder för en lyckad övervintring. Det som är styrande är alltså utrymmet. När bina fyllt utrymmet är det som att trycka på en knapp för att starta svärmningen. För biodlaren gäller alltså att se till att bina har gott om plats så de fortsätter sin expansion.

Det är under denna period fördelarna med fluster mitt på långsidan är som störst. Expansionen kan ske obehindrat åt båda håll. Ingen gavel som är i vägen. Det koncept jag förordar har jag gett namnet åttalistersutökning. Egentligen borde det heta 4-8 listersutökning men då hade jag missat den pedagogiska chansen att göra en grej av det. Det här är ett av de viktigare skötselmetoderna för en lyckad odling i topplistkupan. Inte minst att den används med omdöme och förståelse.

I kupan finns kakor med yngel centralt, det är sammanhängande. Utanför detta finns foderkakor och längst ut kakor under uppbyggnad eller nedbyggnad om man skall vara korrekt då bina bygger uppifrån och ned. Vaxbygget är som jag skrivit ett livsnödvändigt organ för bisamhället. De försöker till varje pris hålla ihop det då en funktion är skydd och klimatkontroll. Skapas det ett utrymme med en tomlist inne i vaxbygget så tolkar bina detta som kakras och bygger genast ut en ny kaka för att upprätthålla vaxbygget. Det är högsta prioritet. Detta är en viktig kunskap då det går åt foder för att göra detta. Lägger man kakor utanför vaxbygget dvs på insidan av avdelningsluckorna så bygger bina ut dessa när de tycker de behöver det och har råd. Du kan alltid eller tom skall alltid ha ett par tomma lister närmast avdelningsluckorna utom under vintern då det ger ökad kondensrisk med tomrum. Tomlist inne i vaxbygget ”tvingar” bina att bygga ut. Utanför vaxbygget bygger de vid behov.

I början på expansionsfasen räcker det gott med tomlister vid luckorna men när farten ökar så kan man lägga en list inne i vaxbygget. Den läggs utanför första yngelkakan och ger bra möjlighet till expansion av yngelklotet åt drottningen. Nästa gång du utökar kan du lägga en tom list på var sida om yngelklotet förutom de du alltid lägger vid avdelningsluckorna. Upp till två tomma lister på var sida om yngelklotet. Två vid var lucka och två på ömse sidor om yngelklotet ger totalt 8 tomma lister som tillsätt. Med den storlek på kaorna som jag har motsvarar det faktiskt en utökning motsvarande en hel låda, 10 ramar med Sveriges vanliagste ramformat. Det som kallas Lågnormal eller Ln.

Många år med fina vårar och samhällen som är kraftiga efter övervintringen så är det två lister på var sida som krävs direkt. Det fullständigt exploderar i samhället. Jag lovar att du kommer bli överraskad över hur fort det kan gå. Expansionen med tomma lister inne i vaxbygget måste ske med omdöme då det forcerar bina att använda foder till detta. Har de lite foder och dåligt drag så behöver de fodret till värme åt ynglet istället. Du har valfriheten att lägga 0-4 tomma lister inne i vaxbygget så använd omdömet. Utanför vaxbygget kan du egentligen ha hur många tomma lister som helst den enda konsekvensen är att risken för snedbygge ökar. I själva verket behövs inte avdelningsluckorna ur binas perspektiv utan deras uppgift är att skapa ett smallt utrymme och styra bina att bygga raka kakor. Reser du bort en lite längre period under denna tid så ger du givetvis fler lister vid avdelningsluckorna. Det är inne i vaxbygget du skall vara försiktig.

Maj är också den månad då det är lämpligt att mäta varroakvalstrets förekomst på bina för att säkerställa en bra vårutveckling. Är det för mycket Varroa går det åt så mycket energi och resurser till detta att samhället inte växer till sig under maj och juni. Ett av de säkrare tecknen på kraftig infektion. Jag avråder dock från att behandla regelmässigt utan endast vid behov. Jag rekommenderar skakburk med alkohol för mätning. Då vet man att man mäter förekomsten på bina och med alkoholen blir mätnogrannheten bäst,  bina avlivas snabbt och slipper lida. En dryg deciliter bin motsvarar ca 300 bin. Är det fler än 9 kvalster på dessa bin dvs över 3% behandlas bina annars ger vi dem chansen hantera detta själva och slippa främmande ämnen i kupan. Jag använder Tymol i Wettexbitar som fästs på insidan av var avdelningslucka med knappnålar.

När jag skriver dessa inlägg så är det utifrån förutsättningarna i mellanSverige. I vårt avlånga land skiljer det en hel del så i Söder är de upp till någon månad tidigare och i Norr någon månad senare.

Jag hoppas du efter detta inlägg har god förståelse för hur bina hanterar tillsättning av tomlister olika beroende på om de tillsätts inne i vaxbygget eller utanför. Det är viktig kunskap.

Publicerad

Biåret i topplistkupan – Mars och April

Krokus, påskliljor, äppelspröt och kolad trädstöd

Nu börjar livet återvända efter en lång vinter. Det är med glädje jag tar del av att så många får uppleva vårtecknet när bina rensningsflyger. Är du borta på dagarna så kan du ändå se spåren om det finns lite snö. Detta i form av gula små fläckar på vita ytor och en del döda bin som städats ur eller där rensningsflygningen blev den sista. Fram till detta ögonblick så har bina hållit sig inne i kupan, förhoppningsvis. Annars har de fått utsot dvs bajsat inne i kupan. Ibland leder det till att samhället dör.

I mars blommar de vindpollinerade träden och buskarna som Hassel, Al och Daggvide men även våra vårlökar som Krokus. Är vädret fint kan bina dra in lite pollen från dessa. Någon nektar finns inte. Under April kommer den för hela naturen så viktiga Sälgen och Tussilagon. För att Sälgen skall ge nektar krävs att det är varmt. Är det för kallt bildas ingen nektar.

 

Under mars månad är det inte mycket att göra utan bäst att lämna samhällena i fred. Under April däremot är det viktigt att kontrollera fodertillgången. Har bina ”lurats” igång för tidigt har de allt för mycket yngel att värma och bakslag i vädret gör att deras foder tar slut med svällt som följd. April är den månad då många samhällen dör. De italienska bina är de som drar igång tidigast med yngelläggningen, de nordiska senast och Buckfast där emellan. De nordiska behöver sällan fodras på våren om invintringen blev bra medan bina från medelhavet ofta måste stödfodras.

Stödfodring på våren är inget man gör för säkerhets skull. Det bästa är om man kan låta bli. Det är en nödåtgärd för att bina inte skall svälta ihjäl. När du stödfodrar på våren upplever bina det som ett bra drag och ökar yngelläggningen ännu mer. Som att hälla bensin på elden med syfte att släcka. Inte så lyckat. Bäst är att fodra med foderdeg eller fondant som inte har lika stor drivande verkan som sockerlösning. Foderdeg och fondant är också lätt att fodra med i en topplistkupa utan att störa bina nämnvärt. Öppna avdelningsluckan försiktigt och lägg en deg under listerna. Får degen inte plats kan du sätta en tomlist närmast avdelningsluckan och ställa degen upp i utrymmet som skapas. Apifonda och Ambrosia är exempel på två kända varumärken med foderdeg. Jag rekommenderar att har deg hemma jämt då det har i princip obegränsad hållbarhet. När den behövs är det bråttom och inget man vill vänta med.

Skulle bina hamna i svält och helt enkelt börja trilla ned på golvet och dö en efter en samtidigt som de levande bina rör sig mycket långsamt är de så illa ute att det inte hjälper med enbart stödfoder. ta då din sprayflaska och spreja ljummen tunn sockelösning försiktigt på bina utan att dränka in dem så de kyls ned. Använd omdömet och spreja på kakorna bina sitter på men som sagt även lite på dem då de börjar slicka varandra och på detta sätt ofta snabbt kommer tillbaka och orkar hämta deg.

Vid stödfodring vid svällt under sommaren ger jag sockelösning då det är bra om yngelläggningen hålls igång och risken för snö och andra bakslag än så länge är liten i huvuddelen av landet under sommaren.

Blir det en fint i April kan bina komma igång på allvar inte minst i de södra delarna av landet. Är de igång kan du börja ha två tomma lister vid var avdelningslucka men det är inte stor ide förrän bina rör sig över huvuddelen av befintligt vaxbygge. Det är inga större bekymmer vid bakslag i vädret så länge du inte sätter tomlister inne i vaxbygget. Det gör vi först i maj med ”åttalistersutökningen” vilken jag beskriver i nästa ”Biåret i topplistkupan”.

Generellt sett kan du alltid ha två tomma lister vid var lucka utom under vintern då kondensrisken i så fall ökar.

Om samhället tynar bort i Mars till April beror det ofta på viselöshet. Hon börjar lägga ägg inne klotet redan under vintern för att ersätta de bin som dör. Görs inte det så är de döda under dessa månader. En inte allt för ovanlig anledning till att samhällena blir viselösa är Varrobehandling på hösten. En anledning till att inte behandla i onödan och om det behövs utföra den såpass tidigt på sensommaren att man dels får friska vinterbin och även hinner se om det inte blir några ägg och hinner skaffa ny drottning.

Efter de två riktigt usla somrar vi haft i stora delar av landet så får vi hoppas på en fin säsong i år så alla nya biodlare får en referens på hur det kan vara att vara biodlare i annat än uppförsbacke även om de kommer med jämna mellanrum. Nu var dessa lite brantare än vanligt.

Publicerad

Bloggen i bokform

En av deltagarna på mina kurser har sammanställt bloggens artiklar om bin och biodling till ett A4 kompendium för den som vill läsa på platta eller rent av skriva ut. Stort tack Christian Stockelberg. Jag har lagt upp det 70 sidiga kompendiet för kostnadsfri nedladdning under publikationer.

VIKTIGT! När det gäller byggbeskrivningarna i artiklarna så är det äldre prototyper. Jag har de senaste åren förändrat konstruktionen och gjort trågen 50 mm högre. Långsidorna är 350 mm breda istället för 300 som i beskrivningen. Flusterhålen har i ett par steg förflyttats nedåt och befinner sig just nu på det ställe där de förmodligen blir kvar dvs 120 mm över botten. Periskopflustret är lika stort som tidigare för att skydda väggen men det sitter så det precis täcker flusterhålen. Ingen lång periskopverkan där. Höga hål blir svårstädat. Se bilder på den kupa jag säljer för förtydligande men även på de bilderna sitter flusterhålen högt.

Publicerad

Rabatterat utrustningspaket för biodlare

Jag har tillsammans med Lars på LP:s Biodling tagit fram ett utrustningspaket för nybörjare med nedsatt pris. Beställer du paketet får du 10% rabatt.

Paketet innehåller Swientys heldräkt, ett par bihandskar i skinn, en biborste och en rostfri rökpust. Frakt  i Sverige ingår i paketpriset. Pris för hela paketet inkl moms och frakt 1147:50

Beställer gör du här. Du hittar även paketet på LP:s biodlings hemsida genom att söka på ordet småbruk i sökfältet längst upp till höger. Glöm inte skriva storlek i kommenatrsfältet både på handskar och dräkten.

Publicerad

Bisamhället vaknar

Som biodlare är nog binas resningsflygning på vårvintern det som framkallar de starkaste känslorna. När jag var utan bin var rensningsflygningen en av de upplevelser jag saknade mest.

 

Resningsflygningen sker normalt i Februari eller Mars. Beroende på årsmån och var i landet bina bor. Här hos mig i Värmland sker den normalt från slutet på Februari till mitten på Mars. Det är bina som gör sin första flygtur på året för att tömma sin tarm. De har suttit inne i kupan och förhoppningsvis kunnat hålla sig till denna första dag med lite varmare temperaturer. Har de inte lyckats med det och det är bibajs inne i kupan kallas det för utsot, något bina kan dö av.

Sommaren 2015 var rekordkall med temperaturer runt 10 grader ända fram till Augusti. En mycket vanlig sjukdom som angriper tarmen är Nosema som ofta men inte alltid resulterar i utsot. Biodlarna har en mycket bra artikel om denna sjukdom. Det är en sporsjukdom som bäst hålls stången genom förebyggande åtgärder. Det som befrämjar sjukdomen är kyla och svält. Små samhällen som har svårt att hålla temperaturen i ytterkanterna av yngelklotet. Jag själv invintrar samhällen utan någon extra isolering förutom vid inspektionsfönstret men efter rensningsflygningen kan det vara lämpligt att bädda in små svaga samhällen med tex något gammalt täcke. Ta bort listerna närmast avdelningsluckorna och lägg täcket över bina och ned efter sidorna utanför avdelningsluckorna. Se till att bina har foder.

Har du fått utsot i kupan försök byta ut vaxkakorna under säsongen genom att tillsätta tomma lister vid flustret och flytta ut kakorna mot gaveln för att i slutet på säsongen kunna skörda bort dessa. Är det mycket smutsigt så ta bort de värsta kakorna så fort vädret tillåter ett sådant ingrepp någon gång i April eller Maj.

Behövs inget foder så fodra inte i onödan. Det man skall se upp med är att stödfodringen inte blir drivfodring. Man lurar bina att det är gott om mat och de sätter igång yngelläggningen ännu mer vilket får till följd att det går åt ännu mer foder för att hålla detta varmt. Dessutom kan bina tvingas ut för att leta pollen för att matcha sockerfodringen. Stödfodring går att göra så fort bina gjort sin rensningsflygning. Så tidig fodring är lättast att göra med foderdeg. De vanligaste märkena är Ambrosia och Apifonda. Jag delar degen i lämpliga bitar och öppnar avdelningsluckan och lägger bitarna under kakorna inne hos bina. Är det väldigt trångt går det att lägga dit ett par lister för att göra plats. Det absolut bästa är att fodra bina ordentligt i tid på hösten så foderförråden är så stora att de klarar vintern och våren utan problem. All fodring på våren är riskfylld då den kan ha drivande verkan. Desto tidigare fodringen sker desto mer kan den ställa till.

Kan du inte se om bina har foder genom inspektionsluckan så är en av fördelarna med horisontella topplistkupor att man inte stör bina så mycket om man öppnar avdelningsluckan för att se de yttre kakorna. Var försiktig, vaxet är mycket sprött när det är kallt.

Eftersom jag vill ha så vitala bin som möjligt och min biodling bygger på att bina är bättre på att vara bin än jag så fodrar jag aldrig med syftet att driva dem, lura igång dem tidigare.

Hur övervintringen går beror mycket på vilka bin man har. Nordiska bin är de som är bäst anpassade till långa vintrar och bakslag i vädret på våren. Bland annat slutar de yngelläggningen tidigast på hösten, de gör åt minst med foder beroende på att de tar det lugnast tidigt på vårvintern med yngelläggningen. Jag antar också att de efter att ha följt inlandsisarna upp och ner genom Europa under årmiljonerna har anpassat sig bäst till bland annat Ljunghonung i sina förråd. Ljunhonung är den honung som innehåller mest slaggprodukter och ökar risken för utsot.