Publicerad

Origins – en film som måste ses

Den senaste tiden har det rasat en debatt där ekologiskt jordbruk attackerats framför allt för att rättfärdiga användning av bekämpning med gift och användandet av konstgödsel. Det är en fullkomligt vansinnig argumentation då giftanvändningen förvärrar situationen då det skadar ekosystemen. På sätt och vis skapar giftanvändningen förutsättningarna för sig själv.

Potatisodlingen har använts som exempel på att gift måste användas. Potatis sprutas mot bladmögel upp till var 5-7 dag under hela odlingssäsongen förutom gift mot ogräs och blastdödningsmedel och eventuellt tillkommande ”behov”. Alla vi som odlat potatis under ett antal decennier vet att det blivit svårare trots mer tåliga sorter. Utan att gå in på en djupare beskrivning av vad som händer så ställer jag frågorna – Vilka bladmögelsporer överlever besprutningen? Var kommer resistenta bakterier ifrån?Vilka överlevde antibiotika behandlingen? Detta är ett mönster som går igen på alla områden i naturen.

Apistan som är ett bekämpningsmedel mot Varroakvalster dödar 99,99% av alla kvalster. Vilka överlever? Vi måste börja tänka i termer att vi även odlar bladmögelsporer och varroakvalster m.m.. Vill vi verkligen odla fram aggressivare och aggressivare stammar genom det urval vi gör när vi använder bekämpningsmedel?

Det finns definitivt fog för att kritisera den ekologiska odling som sker men då är det inte den ekologiska odlingen isig utan den enorma byråkrati och de ålderdomliga reglerna EU satt upp som försvårar utvecklingen.

För att öka kunskaperna kring dessa frågor vill jag rekommendera en film som  finns tillgänglig på youtube. Origins heter den. Se den!

Publicerad

Skogspraktikan

Läste på Lars Wilderängs blogg att det äntligen är en bok i naturnära skogsbruk på gång i Sverige.

Det är ett projekt som finansieras med crowdfounding, dvs man samlar in pengar från folk i förväg. Det är en grupp skogskonsulter som engagerat sig i att få en förändring av Svenskt skogsbruk från plantageskogsbruk och enfald till ett mer uthålligt, hållbart, ekonomiskt och naturnära skogsbruk som skriver boken tillsammans. De har lagt upp en kampanj på FoundedByMe där man kan bidra. Lägger man 300:- får man ett signerat exemplar och sitt namn publicerat i eftertexten i boken. Det finns givetvis möjlighet att bidra med både mindre och större belopp.

Jag ser mycket fram emot att få läsa boken.

Från kampanjbeskrivningen:

”De kvarvarande svenska naturskogarna fortsätter att avverkas, mångfalden minskar, en tredjedel av avverkningarna når inte upp till lagens miljökrav och lönsamheten i svenskt skogsbruk sjunker.
Maciej Zarembas artiklar om tillståndet i den svenska skogen skapade rabalder när de publicerades i DN våren 2012. Med sin granskning pekade han på stora systemfel inom svenskt skogsbruk. Med den här boken vill vi gå ett steg längre och inte bara visa på problemen utan också på lösningarna. Det finns alternativ till trädplantager, kalhyggen, utarmad mångfald, sönderkörd mark och sjunkande intäkter. Men det brådskar!
Skötselmodellen Naturnära skogsbruk är vetenskapligt utarbetad i Tyskland och används över hela landet. Även i Danmark är det naturnära skogsbruket mycket utbrett och i de danska statsskogarna används det uteslutande. Den här boken är alltså baserad på omfattande forskning och beprövad erfarenhet av naturnära skogsbruk.
Vi förklarar hur man låter skogen göra jobbetAtt bruka skogen naturnära innebär bland annat att sluta röja, kalhugga och markbereda och att skogen får växa på ett mer naturligt sätt. Insatserna minimeras och skogen tillåts göra merparten av arbetet på egen hand. När träden själva får avgöra om och var de vill växa – då hamnar rätt träd på rätt plats och mångfald, god ekonomi och vacker natur kan uppnås parallellt, på samma mark. Avverkning sker selektivt, allteftersom träden blir mogna för skörd och utifrån efterfrågan på marknaden.
Detta sätt att sköta skog innebär mindre risk för stormskador och för storskaliga angrepp av skadeinsekter och parasiter. Det medför också att skogarna alltid behåller sin karaktär av naturlig dynamik. Skogens ekologiska och sociala värden är intakta hela tiden.”

Jag bidrar med glädje till att möjliggöra en bok av detta slag och har på inget sätt fått någon ersättning för detta inlägg.

Samtidigt uppmanar jag andra bloggare inom naturbruk (givetvis andra också)som jag vet läser denna blogg att sprida detta vidare.

//Patrick Sellman