Kurser i biodling med topplistkupor 2018

På denna sida läggs kurser in efter hand som de blir färdigplanerade.

Kursupplägget består av tre kursdagar efter säsong. Det är inte nödvändigt att gå dem i turordning även om det är bättre speciellt om man är nybörjare att gå introduktionsdagen före de andra. ”Sensommaren” och ”Hela skötselsystemet” är helt oberoende av i vilken ordning man går dem, endast olika innehåll. Att gå alla tre dagarna ger en bra helhetsbild av biodling i praktik och teori, speciellt med inriktning på horisontella topplistkupor.

Introduktionsdag: En introduktionsdag till biodling med topplistkupor med binas biologi i fokus. Vad är bisamhället för en varelse? Varför ser kupan ut som den gör och hur funkar den? Hur börjar man? Hur får man in bina i kupan och hur sköter man dem första sommaren? Hur transporterar man bin? Var skall de stå? Vilka regler måste jag känna till? Vi flyttar bin från en ramkupa till en topplistkupa som avslutning på dagen.

Sensommaren: Sensommar -Höst / Grunder om binas sjukdomar samt Varroa och den lagstiftning som finns runt dessa, skörd och tillvaratagande av honung, vax och propolis samt invintring och fordring av ett bisamhälle i en topplistkupa. Skörd och invintring sker i praktiken. Dessutom skall du efter kursen kunna mäta och utvärdera Varroaförekomsten hos dina samhällen på ett enkelt sätt samt bereda och utföra behandling med Tymol i en behovsstyrd bekämpningsstrategi.

Hela skötselsystemet: Försommar- sommar / En dag då vi går igenom månad för månad vad man gör i kupan kopplat till bisamhällets årsrytm. Vi gör svärmförebyggande avläggare om vädret tillåter.

OBS! De dagar med länk är klara att anmäla sig till. Övriga är preliminära.

19/5    Göteborg                      Introduktionsdag

20/5   Göteborg                       Hela skötselsystemet

26/5   Hässleholm                   Introduktionsdag

27/5   Hässleholm                   Sensommaren och Hela skötselsystemet

2/6     Borås                             Introduktionsdag

3/6     Borås                             Hela skötselsystemet

9/6     Mjölby                           Introduktionsdag

10/6   Mjölby                          Hela skötselsystemet

16/6   Söderbärke/Dalarna  Introduktionsdag

17/6   Söderbärke/Dalarna  Hela skötselsystemet

30/6  Emmaboda                  Introduktionsdag

1/7     Emmaboda                 Hela skötselsystemet

7/7     Ragvaldstjärn            Introduktionsdag       Hemma hos mig i Värmland. 12 platser

8/7     Ragvaldstjärn            Hela skötselsystemet Hemma hos mig i Värmland. 12 platser

 

4/8    Mjölby                           Sensommar

11/8   Söderbärke/Dalarna  Sensommar

18/8   Ragvaldstjärn              Sensommar        Hemma hos mig i Värmland. 12 platser

25/8   Emmaboda                  Sensommar

1/9      Borås                           Sensommar

2/9     Göteborg                     Sensommar