Kurser i biodling med topplistkupor 2017

På denna sida läggs kurser in efter hand som de blir färdigplanerade.

Kursupplägget består av tre kursdagar efter säsong. Det är inte nödvändigt att gå dem i turordning även om det är bättre speciellt om man är nybörjare att gå introduktionsdagen före de andra. ”Sensommaren” och ”Hela skötselsystemet” är helt oberoende av i vilken ordning man går dem, endast olika innehåll. Att gå alla tre dagarna ger en bra helhetsbild av biodling i praktik och teori, speciellt med inriktning på horisontella topplistkupor.

Introduktionsdag: Vår- försommar/ Introduktionsföreläsning och praktik i bigård med överföring av bisamhälle från ramkupa till topplistkupa samt första sommarens skötsel.

Sensommaren: Sensommar -Höst / Grunder om binas sjukdomar samt Varroa och den lagstiftning som finns runt dessa, skörd och tillvaratagande av honung, vax och propolis samt invintring och fordring av ett bisamhälle i en topplistkupa. Skörd och invintring sker i praktiken. Dessutom skall du efter kursen kunna mäta och utvärdera Varroaförekomsten hos dina samhällen på ett enkelt sätt samt bereda och utföra behandling med Tymol i en behovsstyrd bekämpningsstrategi.

Hela skötselsystemet: Försommar- sommar / Helpraktisk dag (om vädret tillåter) i bigård med avläggare, skötselsystem, svärmar osv. Eftersträvar att besöka flera bigårdar om det är möjligt lokalt. Efter denna dag skall du ha en överblick över hela skötselsystemet.

OBS! De dagar med länk är klara att anmäla sig till. Övriga är preliminära.

6/5   Österlen        Introduktionsdag          Fullbokad – Båstad och Torsås är närmaste introduktionsdagar

7/5   Torsås            Introduktionsdag

13/5  Borås            Introduktionsdag

14/5  Göteborg      Introduktionsdag          Fullbokad – Borås är närmaste introduktionsdag

21/5  Mjölby          Introduktionsdag

27/5  Båstad          Introduktionsdag

 

28/5 Österlen        Hela skötselsystemet

4/6   Mjölby          Hela skötselsystemet

10/6 Borås            Hela skötselsystemet

11/6  Alafors          Hela skötselsystemet

17/6  Stockholm/Färingsö      Hela skötselsystemet

18/6  Stjärnsund  Hela skötselsystemet

 

8/7    Timrå           Introduktionsdag

9/7    Timrå          Hela skötselsystemet OBS! Programmet är en blandning av Sensommaren och Hela skötselsystemet

15/7  Umeå            Introduktionsdag

16/7  Umeå            Hela skötselsystemet OBS! Programmet är en blandning av Sensommaren och Hela skötselsystemet

29/7 Ragvaldstjärn/Gräsmark En introduktionsdag med begränsat antal platser hemma hos mig i Värmland

30/7 Ragvaldstjärn/Gräsmark En dag om Hela skötselsystemet hemma hos mig i Värmland

12/8  Stjärnsund   Sensommaren

13/8  Stockholm/Färingsö  Sensommaren

20/8  Mjölby        Sensommaren

26/8  Österlen      Sensommaren

2/9    Borås          Sensommaren

3/9    Alafors        Sensommaren      Inställd se Borås ovan