Kurser i biodling 2016

På denna sida läggs kurser in efter hand som de blir färdigplanerade.

Kursupplägget består av tre kursdagar efter säsong. Det är inte nödvändigt att gå dem i turordning även om det är bättre speciellt om man är nybörjare att gå dag 1 före de andra. Dag 2 och 3 är helt oberoende av i vilken ordning man går dem, endast olika innehåll. Att gå alla tre dagarna ger en bra helhetsbild av biodling i praktik och teori, speciellt med inriktning på horisontella topplistkupor.

Kursdag 1: Vår- försommar/ Introduktionsföreläsning och praktik i bigård med överföring av bisamhälle från ramkupa till topplistkupa samt första sommarens skötsel.

Kursdag 2: Sensommar -Höst / Grunder om binas sjukdomar samt Varroa och den lagstiftning som finns runt dessa, skörd och tillvaratagande av honung, vax och propolis samt invintring och fordring av ett bisamhälle i en topplistkupa. Skörd och invintring sker i praktiken. Dessutom skall du efter kursen kunna mäta och utvärdera Varroaförekomsten hos dina samhällen på ett enkelt sätt samt bereda och utföra behandling med Tymol.

Kursdag 3: Försommar- sommar / Helpraktisk dag (om vädret tillåter) i bigård med avläggare, skötselsystem, svärmar osv. Eftersträvar att besöka flera bigårdar om det är möjligt lokalt.

5/3     Fiskars, Finland (dag1 men ingen överföring)

30/4   Olofström Dag 1 Fulltecknad

7/5     Borås Dag1

8/5    Borås Dag 1

14/5  Stockholm Dag 1

15/5 Stockholm Dag 3 Inställd pga döda bisamhällen

21/5   Järna Dag 1

22/5  Mjölby Dag 1

28/5  Ljungby Dag 1

29/5  Ljungby  Dag 3

4/6    Alafors Dag 1

5/6    Alafors Dag 3

11/6 Falköping Dag 1

12/6 Falköping Dag 3

18/6 Östra Löa, Bergslagen Dag 1

19/6 Östra Löa Dag 3

2/7    Fiskars, Finland (Dagen genomförs men av Erkki själv istället, http://iso-orvokkiniitty.fi)

9/7    Timrå Dag 1

16/7  Umeå  Dag 1

17/7  Umeå  (Dag 3, Praktisk heldag med delar av dag 2)

23/7  Mora Dag 1

24/7 Värmlands Nysäter Dag 1

 

6/8   Stjärnsund Dag 1

3/9 Olofström Dag 2

10/9 Borås Dag 2

17/9 Järna Dag 2

18/9 Mjölby Dag 2

5/11 Korsnäs, Finland Introdag

I andra halvan av Augusti och i September hålls kursdag 2 på ett flertal platser runt om i landet.