Kurser i biodling med topplistkupor 2019

På denna sida läggs kurser in efter hand som de blir färdigplanerade. Se längst ned på sidan.

Efter fyra år med ett tredagars upplägg på kursen så går jag över till helgkurser om två dagar. Vi börjar en halvtimme tidigare och slutar en halvtimme senare varje dag. Tanken är att få en flexiblare möjlighet att anpassa praktiken mer efter vädret under en helg. Att kunna tillbringa mer tid hos bina. Eventuellt kommer påbyggnadsdagar/helger att hållas för de som hållit på några år.

När jag började med projektet att få fler biodlare i Skandinavien så var det inte många topplistkupor som ens var igång. Nu har jag samarbete med flera bigårdar med några stycken kupor som är igång. Det öppnar för ett helt annat upplägg med mer praktisk förevisning. Vädret sätter dock alltid gränserna.

Kursupplägget består av två kursdagar under en helg. Efter en helg skall du ha en bra helhetsbild av biodling i praktik och teori, speciellt med inriktning på horisontella topplistkupor.

Under lördagen är binas biologi i fokus. Vad är bisamhället för en varelse? Varför ser kupan ut som den gör och hur funkar den? Hur börjar man? Hur får man in bina i kupan och hur sköter man dem första sommaren? Hur transporterar man bin? Var skall de stå? Vilka regler måste jag känna till? Hur skördar man och tar vara på honung, pollen, propolis och vax.

Under söndagen är det grunder om binas sjukdomar samt Varroa och den lagstiftning som finns runt dessa. Vi går igenom hela skötselsystemet utifrån binas årsrytm. Invintring och fordring av ett bisamhälle i en topplistkupa.

De praktiska förevisningarna i bigård kan variera efter säsong och statusen i bigården. Vi utgår från det och gör vad som behöver göras. Det kan vara överföringar från ramkupor till topplistkupor, avläggare, skörd osv. Det har förekommit att vi fångat svärmar. Den praktiska förevisning som jag försöker ha med på samtliga helger är mätning av varroaförekomst med skakburk och beredning av tymolpreparat för ekologisk bekämpning av varroakvalster.

OBS! De dagar med länk är klara att anmäla sig till. Övriga är preliminära.

Platsantalet på varje kurshelg är reducerat från 30 till maximalt 20 platser. Helgen hemma hos mig har vi endast 12 platser. Därav något högre pris.

Kostnaden är för hela helgen är 1950:- inkl moms med 20% rabatt för den som bokar och betalar i december, 15% i januari, 10% i februari och 5% i mars. Hemma hos mig är priset 2450:- inkl moms för hela helgen.

200:- per dag betalas på plats, kontant eller via Swish till arrangören av kursen som ett självkostnadspris för välkomstfika, lunch och eftermiddagsfika samt lokal och övriga omkostnader.

25-26/5       Göteborg

1-2/6           Emmaboda

8-9/6           Söderbärke/Dalarna

15-16/6       Bringetofta/Sävsjö

29-30/6       Prel Nynäshamn

6-7/7            Borås
20-21/7        Ragvaldstjärn/Sunne  Hemma hos mig, 12 platser
3-4/8            Huskvarna
10-11/8        Prel. Täby