Publication Archives

Biåret del1, Artikel i Åter

Första artikeln av två i tidningen Åter om det skötselsystem jag lär ut på mina kurser.