Publicerad

Bikupans ekologi och bekämpningsmedel

Kanske känner du till att en människa inte enbart är en individ av en art utan ett helt ekosystem. Faktum är att där du står är det faktiskt runt tio gånger mer bakterieceller än det är människoceller. Många av dessa är varken nyttiga eller onyttiga för oss men en del är livsnödvändiga och en viktig del av vårt immunsystem, jag tänker främst på t.ex mjölksyrabakterier i magen.

Många av de bakterier som varken är nyttiga eller onyttiga kan indirekt vara nyttig av den enkla anledningen att de tar en plats eller nisch som annars skulle kunna tas av en onyttig eller tom farlig bakterie. När man tagit till sig detta att man faktiskt inte bara är en människa utan att man är ett helt ekosystem så ligger det nära till hands att ställa sig frågan hur påverkas detta ekosystem av den kemikalisering som skett av människokroppen under de senaste decennierna. Inte nog med att du skall fundera på hur du påverkas utan hur alla bakterier som lever tillsammans med dig påverkas, framför allt i magen och på huden. Skadar du några kan det lätt ersättas av andra som inte är lika harmlösa eller nyttiga.

Detta gäller givetvis inte bara människan utan allt i naturen. Det är ett ständigt samspel av arter på alla utvecklingsnivåer överallt och då givetvis även i bikupan. Det gör det extra intressant att studera och fundera över eftersom även bisamhället kemikaliserats de senaste decennierna i stora delar av vårt land. Det är mer regel än undantag att bekämpningsmedel eller mediciner av olika slag tillsätts i bisamhället. Egentligen kan även sockrets inverkan tas med i detta sammanhang då det har andra egenskaper än honungen som varit det som funnits med under årmiljonerna när dessa ekosystem utvecklats. Hur påverkar dessa för bikupan främmande ämnen ekosystemet i bikupan och därmed våra bisamhällen?

Det har bedrivits en hel del forskning på hur detta ekosystem i bikupan ser ut bland annat har 170 olika kvalsterarter identifierats, 8000 olika mikroorganismer och 30 olika insekter.

Om bekämpningsmedel som är ekologiska används så innebär inte det att de är ofarliga eller stödjer ekosystemet bikupan. Självklart är det så att dessa naturligt förekommande ämnen i doser som dödar kvalster inte endast dödar varroakvalster utan även en stor del av de andra kvalstren, insekterna och bakterierna.

Främmande ämnen som tillförs samhället eller ämnen som finns där som tillförs i höga koncentrationer stör den ekologiska balansen i kupan. Det talas allt oftare om att det inte är själva varroakvalstret som tar död på bisamhällena utan virus och andra följdsjukdomar. Detta gäller inte minst samhällen som regelmässigt behandlas med bekämpningsmedel.

Någon mer än jag som börjar fundera?

Jag har mina bin på en plats där jag inte påverkar reinvasionen hos andra biodlares bikupor vad gäller varroa. Således gäller det samma för mina samhällen. Mina samhällen kommer ursprungligen från ett område där varroan funnits i över ett decennium men de var behandlade med oxalsyra hösten innan jag köpte dem så varroainfektionen var troligtvis inte så hög. Det brukar sägas att det tar 3-4 år för varroan att växa till sig populationsmässigt så de tar död på samhället.

Eftersom biodlarna har lyckats få till en lagstiftning med tvingande skrivning vad gäller varroabekämpning så utesluter jag inte sådan behandling utan utför vid behov med antingen någon organisk syra eller Tymol. Skulle behandling utföras på ett samhälle får det analyseras och drottningen byts då ut mot en med bättre egenskaper.

Än är samhällena vid liv och går mot sin fjärde säsong utan allvarligare symptom på kraftigt varroabestånd. Lite orättvis har jag varit mot dem då jag gjorde flera avläggare sent i fjol från varje samhälle. Vi får se hur det går. Som jag nämnt i tidigare inlägg har beteendet förändrats hos samhällena speciellt ett som uppvisar mycket stor renlighet och dessutom ökade propolisanvändningen drastiskt och det i hela tråget även utanför avdelningsluckorna.

 

Publicerad

Biodling på enkelt vis 4: Kakornas hanterbarhet

Det florerar en del påståenden om att det skulle vara svårt att hantera topplister med fullt utbyggda kakor. Det är det inte. I jämförelse med trådade ramar med vaxmellanvägg så är topplister givetvis mycket skörare men inte värre än att med lite eftertanke och varsamhet går det fint att både flytta, inspektera osv.

De kupor jag använder har ca 25 graders lutning på långsidorna vilket medför två stora fördelar. Bina bygger inte fast kakorna så mycket mot långsidorna. Yngelkakorna i princip ingenting och tyngre honungskakor förstärks med några centimeter överst mot långsidorna vilket lätt lossas med kniven. Den andra fördelen är att tyngdpunkten på kakan flyttas närmare listen vilket ger mycket lägre brytkrafter i kakan. Höjden på tråget ger en höjd på knappt 30 cm på kakorna vilket medför att det ofta läggs honung i överkanten närmast listen och yngel som är betydligt lättare i  den nedre delen.

Lätthanterliga kakor
Lätthanterliga kakor

Bilden får visa att det går att hantera kakorna rätt mycket trots frånvaron av ramarnas alla förstärkningar. Kakan på bilden är dessutom extra bred då bina byggt emellan två lister. Det ger större tyngd i kakan. Att göra på detta vis med en stor fullastad honungskaka är inte att rekommendera men de behöver å andra sidan inte inspekteras på samma sätt som yngelkakorna.

//Patrick Sellman

Publicerad

Bygga Tbh kupa 5: Taket

Taket går givetvis att bygga på många sätt. Några saker att tänka på är att det finns plats för eventuell isolering, i mitt fall gamla täcken ovanpå topplisterna.
Det är en fördel om du inte gör ett större mellanrum mellan gavel och tak än några millimeter för att hindra möss från att komma in. De kan klättra på benen. Det får däremot inte vara mindre än att det finns utrymme för träts rörelser så inte locket kärvar.

Gör du ett platt tak så låt det luta något och använder du plåt så tänk på att den kan bli mycket varm på sommaren inte minst om den är mörk. Då måste du ha gott om luft under med god ventilation och helst isolering för att inte få kakfall, dvs det blir så varmt i kupan att vaxkakorna blir mjuka och försvagade så de ramlar ner på botten.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Taksarg

Se till att gavlarna på taket vilar på och skyddar ändträt på benen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tak av fjällpanel

Taket blir rätt tungt, skall gångjärn monteras så kan det vara bra att ha benen något bredare än jag haft på mina prototyper. Det är något jag kommer att ändra på i fortsättningen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Undersidan på taket av fjällpanel

En ytbehandling på taken och resten av kupan som visat sig fungera mycket bra är linolja med smällt bivax. Värm 20 delar linolja och 1 del bivax i vattenbad och använd som ytbehandling. Just när det gäller taken är det efter första behandlingen bra att öka andelen bivax. Jag gjorde en blandning med 4 delar linolja och en del bivax som slutstrykning. Skall den strykas på krävs att den är varm. Det ger när det svalnar lite en massa som liknar salva. Den massan tryckte jag sedan in i sprickor och skarvar så det blev tätt.

Jag trodde det skulle spricka efter något år utsatt för sol, väta och vind men icke. Efter fem vintrar är det helt intakt. De första taken har svartnat efterhand, är fortfarande täta och har aldrig fått någon mer behandling.

//Patrick Sellman