När det gäller biras skall du komma överens med de du har runt dig. Bin skiljer sig från annan djurhållning genom att de flyger fritt. De parar sig på många km avstånd. Jag är övertygad om att det är mycket viktigt att bevara vårt nordiska genmatrial som finns i det Nordiska biet.

I princip kan en bikupa se ut hur som helst men om bina har möjlighet väljer de ett rötskadat, ihåligt men ännu levande träd. Man bör ha minst två kupor för att ha reserv om ett skulle gå under. Då tar du en svärm eller gör en delning av det kvarvarande samhället. Dessutom kan ett samhälle rädda ett annat om det ena blir utan drottning. För att ha möjlighet att flytta kakor mellan olika kupor så är det bra om måtten är lika i alla dina kupor så kakorna har samma form. Den kupa jag prövat i 4 år nu är den som Chandler konstruerat. Dock med vissa anpassningar till vårt kärvare klimat. Dessa kan du läsa om på bloggens övriga sidor.

Under hela min 35 åriga biodlarkarriär har jag hört mycket om ventilering så när jag läste den här korta boken på 45 sidor från 1922 av Ed. H. Clark – Constructive beekeeping om kondensation så var det väldigt omvälvande.

Det forum jag hämtar tankegods ifrån är framförallt Biobees.

En bok från 30-talet. En annan typ av toplistkupa, en vertikal iställetför horisontell men den är mycket bra som allmän bibok, Abbé Warré – Beekeeping For All.
Redan då var det en del som var kritiska till ramkupan.

Generellt om bin så har Alingsåstraktens biodlarförening en mycket informativ sida och en växtdatabas som är mycket intressant.

Youtube hittar du mycket filmer.

Det är inte svårt att använda de ekologiska metoderna för varroabekämpning. Här finns en mycket bra handledning.

Här har en erfaren och duktig biodlare skrivit om Tymolbehandling

Avslutningsvis så kommer en länk till en biodlare som på många sätt är en förebild även om han fortfarande använder ramkupor. Det förvånar mig att han med sin djupa förståelse för bina inte ger bina den utökade kontrollen över vaxet och dess utformning som topplisterna ger.

Michael Bush är verksam i en del av USA som har ett  klimat som liknar vårt. På hans sida finns mycket att läsa men även länkar till andra mycket intressanta sidor.

//Patrick Sellman