Vad är det då man skall planera för? Vilka delar av vårt liv är det viktigt tillgodose under en besvärlig period? Andra artikeln i en serie om beredskap med anledning av min och Kalle Zackaris podcast ”I väntan på katastrofen”

Kostnadsfri bild av 1895, ånglok, episk

Jag tog fram ett antal områden där vi utlyste en tävling om bästa minnesramsa på första bokstaven i respektive område. Den vinnande minnesramsan blev HEMSKT VIS.

  • Hälsa
  • Energi
  • Mat
  • Skydd
  • Kommunikation
  • Transport
  • Vatten
  • Information
  • Säkerhet
Kostnadsfri bild av batteri, dricka vatten, evakuering

Hälsa är ett brett område som omfattar sjukvård inkl första hjälpen, personligen hygien, städning och underhållning. Hamnar man i en besvärlig situation under en eller flera veckor är det mycket viktigt att kunna sysselsätta sig med något. Inte minst om man har mindre barn. Bra om man både kan och har utrustning för enklare åkommor man kanske normalt besöker sjukvård för som tex sårvård. Att kunna ge hjärt – lungräddning, stoppa akut blödning och övrigt akut omhändertagande tillhör grundläggande beredskap. Att kunna tvätta kläder, städa och upprätta personlig hygien handlar både om att hålla sig frisk men också helt grundläggande för att upprätthålla trivsel under en besvärlig tid.

Kostnadsfri bild av bärbar, batteri, bord

Energi handlar om att kunna upprätthålla tekniska hjälpmedel som belysning och annan teknisk utrustning som underlättar mycket. Detta område överlappar flera andra områden som skydd och säkerhet. Där värmeenergi givetvis är mycket viktigt.

Kostnadsfri bild av äta nyttigt, behållare, blanda

Mat är förutom vatten, skydd och första hjälpen det mest grundläggande. Även om man brukar säga att man klarar sig utan mat i upp till tre veckor är det mycket besvärligt. Mat är helt avgörande för att upprätthålla humör, trivsel och förmågor. Inte minst för att upprätthålla kroppstemperaturen.

Kostnadsfri bild av arkitektur, byggnader, dimma

Skydd handlar om att upprätthålla kroppstemperaturen. Att inte bli nedkyld av väta, vind och kyla. Det innefattar allt från kläder och utrustning som vindskydd/tält och sovsäckar till bostad och värmekällor.

Kostnadsfri bild av alternativ verklighet, apokalyps, byggnad

Kommunikation är mycket viktigt i en besvärlig situation. Det kan handla om att kunna ladda mobilen  trots att det är strömlöst till att ha alternativa kommunikationsmöjligheter som handhållna radioapparater eller direkttelefoner.

Kostnadsfri bild av cykel, fordon, gammal

Transport av oss själva och utrustning. Hur skall det gå till? Till fots, båt, cykel eller bil? Vilka transportbehov finns? Hem från arbete eller resor om de vanliga kommunikationsmedlena är ur funktion. När man behöver hämta saker som tex vatten, bränsle eller mat. Om du behöver evakuera till en annan plats.

Kostnadsfri bild av bord, bordsduk, dryck

Vatten är ett av de mest akuta behoven. Redan efter tre dygn får man permanenta skador på njurar och dör ganska kort därefter. Vatten behövs ofta i matlagningen och för att att upprätthålla personlig hygien samt städ och tvätt. Har man små barn behövs oftast mer vatten. Glöm inte eventuella husdjur. Minimum 3 liter per dygn och individ. Satsa på 5 liter/individ och dygn i ditt lager. Även om du har brunnar, vattendrag osv bör du ha ett par veckors behov till ditt hushåll i lager. Krissituationen kan inbegripa kontaminering genom nedfall. Att lagra vatten är såpass billigt och enkelt samtidigt som det får så enorma konsekvenser om det inte finns att det inte är något att fundera på.

Kostnadsfri bild av analog, bil, bilinteriör

Information eller som man säger i det militära underrättelser är mycket viktigt. Både för att ovisshet är mycket nedbrytande men också som beslutsunderlag för hur man skall agera. Den mest grundläggande nivån är att kunna lyssna på P4 för information. Det skall fungera utan elnätet. Är det mycket allvarliga händelser kan det vara bra att ha möjlighet lyssna på nyheter från andra delar av världen.

Kostnadsfri bild av abstrakt, behållare, bensin

Säkerhet är ett brett område som innefattar allt från att inte skada sig inkl brand till att skydda sig från krimminalitet. Lås, larm, belysning brandskydd som släckare, brandlarm osv.