Med anledning av min och Kalle Zackaris pod ”I väntan på katastrofen” kommer här en tredje artikel för att hjälpa dig med din beredskap.

Som stöd för planering och åtgärder finns ett par regler som kan vara användbara som utgångspunkter för din beredskap.

Den första treregeln är en prioriteringsregel. Det är en tidsserie.

Utan hopp dvs mental beredskap klarar du dig i 3 sekunder.
Utan syre klarar du dig i 3 minuter.
Utan skydd, dvs du fryser ihjäl på 3 timmar.
Utan vatten får du permanenta skador på njurarna och dör efter 3 dygn.
Utan mat får du allvarliga problem efter 3 veckor. Den sistnämnda är både överdriven och underdriven. Det är besvärligt att klara sig utan mat i det korta perspektivet. Din motståndskraft minskar, tappar humöret, sämre beslut och arbetsförmågan blir starkt nedsatt relativt fort. Att dö av svält med minst normala fettlager tar däremot längre tid än tre veckor.

Den andra treregeln är en redundansregel. Du skall alltid ha alternativa lösningar för att tillgodose dina grundbehov. En primär, en sekundär och en reserv.

När du skall tillgodose ditt vattenbehov ha tre sätt att få vatten. Din primära metod torde vara kranvatten från kommunalt eller egen källa. Din sekundära källa är troligen ett vattenlager i dunkar eller tunnor. Din reserv kan vara regnvatten eller sötvatten från tex en sjö eller annat vattendrag.

Reningsmetoderna för vattnet är primärt kokning, sekundärt filtrering och i reserv vattenreningstabletter. Sträva efter att använda redundansregeln i så många sammanhang du kan. När du odlar ha minst tre olika sorters potatis med olika egenskaper. Går den ena åt skogen så funkar den andra eller tredje. Tre sorters morötter osv.

Hur många sätt har du att hålla kroppstemperaturen på? Värma din bostad? Tillaga mat? Upprätthålla hygien och sanitet? osv.