Nu är den andra och sista delen av min artikelserie i tidningen Åter klar och utgiven. Det är en artikelserie om det skötselsystem jag lär ut på mina kurser. Ni som genomfört dem känner väl igen de fem huvuddelarna. Vinterbina, invintringen, vårfällan, expansionsperioden och den svärmförebyggande avläggaren.

Det är ett försök att skapa ett tydligt system att utgå ifrån för nybörjare och mindre husbehovsodlare. I stort funkar det på alla biodlingar i vår del av världen och i detalj är det gjort för just de topplistkupor av den typ jag själv tillverkar och säljer. Den med huvudfluster mitt på långsidan och ett reservfluster vid var gavel.

Denna artikel avhandlar expansionsperioden och den svärmförebyggande avläggaren.

Artikel