Jag har tidigare skrivit om varför det är så viktigt att ge bina ordentligt med honung som vinterfoder. De flesta har dessutom hört talats om att honung är nyttigt och en del tom att det är medicin. Nu har svenska forskare tittat närmare på detta och hittat en mängd helt nya mjölksyra bakterier som tillverkar en massa nyttiga ämnen som sedan finns i honungen. Bina tillverkar en medicin till sig själva som vi också kan ta del av när vi samarbetar med bina. Det är inte bara honungen som innehåller dessa nyttiga ämnen utan även pollenet eller rättare sagt den fermenterade produkt bina tillverkar av pollenet för att det skall konserveras som kallas bibröd.

Filmen är på svenska och är mycket intressant både ur biodlingsperspektiv och för de som är honungskonsumenter.

De har också kommit fram till att mjölksyra och myrsyra frigörs i kupan vilket visar att hypoteserna med högtplacerat fluster med periskop inte är helt felaktigt.

 

 

//Patrick