De mest kända produkterna från biodlingen är bivax och honung men det finns fler och en av dem är propolis. Den vanligaste förklaringen till vad bina använder propolis till är som tätningsmedel och det är helt riktigt men det är inte det enda. Det är också binas skydd mot svampar, bakterier, virus osv. En del av deras immunförsvar skulle man kunna säga. Förutom detta så kan de använda propolisen till att ”måla” ytor på kupväggarna för att få kondensationsytor. Ett annat användningsområde är att kapsla in föremål som kan vålla infektioner inne i kupan och som de inte klarar av att avlägsna t.ex döda möss.

Bina tillverkar propolisen med hjälp av hartser och andra ämnen som hämtas på knoppar, barrträd och liknande. Detta blandas med vax som bina själva avsöndrar på sina bakben.

Propolisens medicinska egenskaper har under långa tider intresserat människan och varit det vanligaste användningsområdet även om det också använts som fernissa på t.ex fioler.

Just när det gäller de medicinska egenskaperna så har det bedrivits en hel del forskning bl.a av James Fearnley. Nedan finns två intressanta föredrag han håller i ämnet. En kort på tio minuter och ett längre på ca 45 minuter tyvärr med lite dålig bildkvalité men ändå mycket sevärd för den intresserade.

Det är mycket enkelt att skörda propolis till husbehov inte minst i en topplistkupa. Bara att skrapa av med kniven där det förekommer. Du kan på ett enkelt sätt öka skörden av propolis i en topplistkupa genom att dra isär listerna några millimeter så att bina tätar till glipan men inte kan ta sig ut den vägen. Vid nästa besök kan du öka avståndet ytterligare något. En positiv bieffekt av detta är att bina inte kläms lika lätt mellan listerna när de sätts tillbaka. Dessutom ökar avståndet mellan vaxkakorna och det är något bina uppskattar i honungsförråden. Vissa topplistbiodlare har tom bredare lister i de delarna av kupan.

//Patrick Sellman