Har man varit biodlare ett tag så blir man bara mer och mer förundrad över dessa bin. Deras kompetens är enorm inte minst om man betänker att de endast blir 4-5 veckor kanske 6 under sommaren. Av dessa tillbringar de de första 3 veckorna inomhus som husbin.

Bina skiljer sig när det gäller att organisera sig från bl.a oss människor på det sättet att de specialiserar sig inte. Alla bin gör alla uppgifter, inte samtidigt men i olika utvecklingsfaser. Bina kan ta på sig de uppgifter som behövs under hela sin levnad men brukar normalt ta på sig olika uppgifter utifrån ålder. De börjar med att städa, det gör de ganska snabbt efter att de krupit ut ur sin cell. Efter några dygn drar de sig ut i foderförråden och äter upp sig lite och då utvecklas deras foderkörtlar. De återvänder till yngelkakorna och blir ambin som matar larver och bereder fodersaft. På detta sätt fortsätter det, byggbin, hovbin, vaktbin och bin som bereder honung av nektar i sina munnar.

Slutligen efter ca 3 veckors inomhustjänst blir de flygbin. De börjar med en orienteringsflygning utanför kupan för att lära sig att känna igen den. De orienterar sig efter solen så de måste ha en klocka inbyggd också. Som flygbin hämtar de hartser till propolis, nektar, pollen, vatten och ibland en del annat som samhället behöver. Förutom detta så är de mer erfarna bina spanare och rapporterar genom en dans riktning, avstånd och omfattning till sina systrar i kupan. Är det ett bra drag på ett ställe så är det många spaningsbin som hittar detta och det blir följdriktigt många bin som flyger dit och tar vara på det.

Vem styr då i bisamhället? Är det drottningen? Människor har i alla tider funderat på dessa saker, åtminstone så länge de varit biodlare. En forskare vid namn Tom Seeley har undersökt hur en bisvärm tar beslut på vilken bostad som skall väljas och det visar sig att svärmen inte lämnar sin plats förrän alla är överens, de använder sig av konsensusbeslut för att få hög beslutskvalité. Tom har skrivit boken Honeybee Democrazy där han redogör för sina resultat. Förutom denna bok så kan man ta del av detta via föreläsningar på Youtube. En klart sevärd föreläsning för den som är intresserad av bin.

//Patrick Sellman