Nu när draget viker på allvar är det viktigt att minska flusteröppningarna, speciellt på mindre samhällen. Det är när draget sviker som samhällen går över till att röva andra. Värst är de italienska gula bina. Lindrigast är de Nordiska och Buckfast ligger mitt emellan, som vanligt. Har du gula i närheten eller själv så var extra vaksam. De dödar mindre samhällen relativt fort.

Skulle du få röveri så minska flusterhålet ännu mer. Har du 25 mm hål så borra ett 10 mm hål i en kork. Det går också att skära bort en del på en kork. Målsättningen är att endast ett bi skall kunna gå ut och in genom hålet. Räcker inte det så stäng till helt fram till kvällen och var beredd stänga till direkt på morgonen om det fortsätter. Har du mittplacerat fluster med huv så kan du minska med skumgummi eller liknande direkt i huven.

Det är när draget viker och speciellt om man fodrar samtidigt som röveririsken är som störst. Det gäller givetvis även vid själva invintringen. Det är en av fördelarna med att invintra på enbart honung – minskad röveririsk.

För att det skall bli nektar så krävs både värme och vatten. Uteblir det ena så avtar nektarflödet beroende på markförhållandena relativt fort. Nu har det varit torrt i månader och även på de bästa vattenhållande jordarna, Lindarna med sina stora rötter har blommat över på de flesta håll. Det foder som finns går åt fort och yngelläggningen avtar och drönarslakten kommer tidigare. I detta skede är det viktigt att stödmata bisamhällena. Skörda den honung du vill skörda innan fodring för att slippa risken att de lagrar sockerhonung i honungen. Har du egen honung kan du fodra med den. VIKTIGT! Fodra endast med egen honung. Honung är en smittkälla för de allvarligare sjukdomarna så aldrig med köpt eller annan biodlares honung. Då får socker duga istället. Alltid vitt socker.

Vid stödfodring eftersträvar man att ge så mycket socker att det förbrukas och inte lagras in. Storleksordningen 3 dl per dygn är ett riktvärde. Vill eller kan du inte ge 3 dl per dygn så ge en liter två gånger i veckan eller två liter i veckan osv. När du stödfodrar pga torka är det ingen nackdel med lite mer vatten i fodret. Bina återanvänder detta. Ge 50/50 lösning eller tom ännu tunnare. Vid den senare invintringen är behovet av vatten mindre så då är 60 socker, 40 vatten lämpligare.
Det är viktigt att inte bina lagrar upp för mycket då de blandar sockerhonung med eventuell senare honungsskörd alternativt fyller igen yngelcellerna för tidigt då äggen som skall bli vinterbin ännu inte är lagda. Invintringen gör du senare.