En av de mer uppenbara nackdelarna med horisontella topplistkupor, inte minst i den storlek som jag själv använder är att de är otympliga att flytta. I somras fick jag 10 drottningar på posten och jag hade brist på kupor. Jag hade tidigare funderat på detta med svärmfångningskupor och för den delen små kupor lämpliga som parningskupa för flera små samhällen. Varför inte bygga en kombikupa som är bra på allt som nämns ovan. En liten kupa för små avläggare, tre parningssamhällen, lätt att flytta samhällen i och ypperlig att placera ut för svärmfångning. Det blev nio stycken i en första vända. Så här ser de ut.

En liten kombikupa
En liten kombikupa

Kupan har samma mått som de större långkuporna och det går att använda samma avdelningsluckor i båda typerna. De kupor jag byggt nu har en fast träbotten men skall man transportera längre sträckor, mer än någon halvtimme så bör det vara en nätbotten. En ram med nät som skruvas dit istället för luftväxlingen. Flustren är 25 mm hål som sitter högt placerade i båda gavlarna och en lågt på långsidan, totalt tre stycken. Under flustren på gavlarna sitter bärhandtagen som också är flusterbrädor.

När jag gjorde småavläggarna i hembigården märkte jag vad bra placeringen var. När jag satt kakor och bin placerats i kupan så täpptes flusterhålen till  automatiskt när jag greppade handtagen med mina handskförsedda händer för att bära kuporna till sina nya platser

Taken är konstruerade på samma sätt som i långkuporna men med byggplywood istället för fjällpanel. Taken vilar direkt mot topplisterna. Hela kupan är behandlad först med rå linolja och därefter med koktlinolja som värmts och smällt bivax. Förhållandet 1:20.

Längden är några mm kortare än 500 mm. Det ger en volym på ca 35 liter, ganska nära den volym på 40 liter som Tom Seelay identifierat som den ideala om bina får bestämma själva. Längden ger utrymme för ca 13 lister.

För den som investerat i traditionella ramkupor och har lådor, ramar slunglinje osv skulle en variant av denna kupmodell kunna vara ett sätt att ta del av fördelarna för bina med det fria vaxbygget och samtidigt använda lådor mm för skörd.

Bygg en kupa enligt ovan med mått så att det passar att ställa dina skattlådor ovanför. Anpassa höjd och vinklar på sidorna så volymen blir tillräckligt stor för att rymma yngelrum under sommaren och övervintringsutrymme på vintern. En storlek som motsvarar 13 heldadant eller något mer är tillräckligt skulle jag tro.

För att möjliggöra för bina att gå upp i skattlådorna fräses spår i sidorna på topplisterna men inte ända ut i ändarna. Förutom att bigång skapas underlättar detta även om man har behov av varroabekämpning då oxalsyra appliceras på ett enkelt sätt mellan kakorna.

Bara att sätta igång och experimentera för att hitta bra lösningar. Till försommaren placerar jag ut de första svärmfångningskuporna. Mer om det i ett senare inlägg. Ett om transport av bin och ett om avläggare samt ett om svärmning kommer också.