På denna sida läggs kurser in efter hand som de blir färdigplanerade.

Kursupplägget består av tre kursdagar efter säsong. Det är inte nödvändigt att gå dem i turordning även om det är bättre speciellt om man är nybörjare att gå introduktionsdagen före de andra. ”Sensommaren” och ”Hela skötselsystemet” är helt oberoende av i vilken ordning man går dem, endast olika innehåll. Att gå alla tre dagarna ger en bra helhetsbild av biodling i praktik och teori, speciellt med inriktning på horisontella topplistkupor.

Introduktionsdag: En introduktionsdag till biodling med topplistkupor med binas biologi i fokus. Vad är bisamhället för en varelse? Varför ser kupan ut som den gör och hur funkar den? Hur börjar man? Hur får man in bina i kupan och hur sköter man dem första sommaren? Hur transporterar man bin? Var skall de stå? Vilka regler måste jag känna till? Vi flyttar bin från en ramkupa till en topplistkupa som avslutning på dagen.

Sensommaren: Sensommar -Höst / Grunder om binas sjukdomar samt Varroa och den lagstiftning som finns runt dessa, skörd och tillvaratagande av honung, vax och propolis samt invintring och fordring av ett bisamhälle i en topplistkupa. Skörd och invintring sker i praktiken. Dessutom skall du efter kursen kunna mäta och utvärdera Varroaförekomsten hos dina samhällen på ett enkelt sätt samt bereda och utföra behandling med Tymol i en behovsstyrd bekämpningsstrategi.

Hela skötselsystemet: Försommar- sommar / En dag då vi går igenom månad för månad vad man gör i kupan kopplat till bisamhällets årsrytm. Vi gör svärmförebyggande avläggare om vädret tillåter.

OBS! De dagar med länk är klara att anmäla sig till. Övriga är preliminära.

Vill du anmäla dig till alla tre kursdagarna erbjuder jag paketpris 1995:-* inkl moms. För kursen hemma hos mig med endast 12 platser 2550:-. Har du bokat någon kursdag tidigare och vill utnyttja paketpriset på alla tre när du bokar fler så meddela mig i fältet för anteckningar så ordnar jag det. Gäller om man går alla tre kursdagarna under samma säsong, oavsett vilken plats. Rabatten är 300:- totalt. Använd koden ”kurspaket” så räknas rabatten av.

 

19/5    Göteborg                      Introduktionsdag

20/5   Göteborg                       Hela skötselsystemet

26/5   Hässleholm                   Introduktionsdag

27/5   Hässleholm                   Sensommaren och Hela skötselsystemet

9/6     Mjölby                            Introduktionsdag

10/6   Mjölby                             Hela skötselsystemet

16/6   Söderbärke/Dalarna      Introduktionsdag                                           Fullbokad

17/6   Söderbärke/Dalarna      Hela skötselsystemet

30/6   Emmaboda                    Introduktionsdag

1/7     Emmaboda                     Hela skötselsystemet

7/7     Ragvaldstjärn                 Introduktionsdag                                          Fullbokad

8/7     Ragvaldstjärn                 Hela skötselsystemet Hemma hos mig.    Fullbokad

4/8     Mjölby                            Sensommar

11/8   Söderbärke/Dalarna      Sensommar

18/8   Ragvaldstjärn                Sensommar        Hemma hos mig.

25/8   Emmaboda                    Sensommar

2/9     Göteborg                       Sensommar