Syftet med dagen är att du skall få en bra bild av vad bisamhället är för varelse och hur det fungerar. Du skall också ha en god kännedom om hur en horisontell topplistkupa ser ut och fungerar. Dessutom skall du kunna genomföra en överföring av ett bisamhälle från en ramkupa till en topplistkupa samt sköta det nya samhället första sommaren.

Program: 9:30– 10:00 Samling och fika

10:00 – 12:00Föreläsning då följande tas upp:

1. Grundläggande om bin

2. Binas strategier för överlevnad

  • Binas naturliga villkor i det vilda
  • Bikupans ekologi
  • Superorganismen

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:30

3. Den horisontella topplistkupan: Konstruktion, dimension, skötsel, skattning, och honungshantering.

14:30 – 16:00 Praktik i bigård om vädret tillåter annars torrövar vi inomhus

Vi genomför en överföring från en ramkupa till en topplistkupa. Går igenom grundläggande skötsel första sommaren. Tittar på kakor och bin, vad är det vi ser?