Syftet med dagen är att du skall ha kännedom om de vanligaste bisjukdommarna och känna till det var biodlare behöver känna till för att kunna följa den lagstiftning som finns.
Du skall kunna förbereda ett bisamhälle i en topplistkupa inför vintern.
Dessutom skall du kunna genomföra en behovsprövad tymolbehandling mot Varroa.

Program:
09:30 – 10:00 Samling och välkomstfika

10:00 – 12:00 Föreläsning då bl.a följande tas upp

Bihälsa med de viktigaste sjukdomarna, och bilagstiftningen.

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 16:00 Beredning av Tymol och dess användning

Hur förbereder man ett bisamhälle i en topplistkupa inför vintern?

Praktiskt moment : Skörd av honung, vax och propolis samt tillvaratagande om det är lämpligt och hinns med.

Invintring av ett bisamhälle i en topplistkupa.