Syftet med dagen är att du skall ha en klar bild av hela skötselsystemet över året, månad för månad. Kunna göra en avläggare, dela samhället.

Program: 9:30– 10:00 Samling och fika

10:00 – 12:00

Genomgång av skötselsystem

Avläggare, hinner vi så gör vi flera på så många olika sätt som passar.

Enklare drottningodling

Svärmning

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 16:00 Praktik forts

Eventuellt besöker vi ytterligare någon bigård i närheten.