Kursen består av två kursdagar under en helg. Efter en helg skall du ha en bra helhetsbild av biodling i praktik och teori, speciellt med inriktning på horisontella topplistkupor.

Under lördagen är binas biologi i fokus. Vad är bisamhället för en varelse? Varför ser kupan ut som den gör och hur funkar den? Hur börjar man? Hur får man in bina i kupan och hur sköter man dem första sommaren? Hur transporterar man bin? Var skall de stå? Vilka regler måste jag känna till? Hur skördar man och tar vara på honung, pollen, propolis och vax.

Under söndagen är det grunder om binas sjukdomar samt Varroa och den lagstiftning som finns runt dessa. Vi går igenom hela skötselsystemet utifrån binas årsrytm. Vad gör man under ett år? När och hur?

De praktiska förevisningarna i bigård kan variera efter säsong och statusen i bigården. Vi utgår från det och gör vad som behöver göras. Det kan vara överföringar från ramkupor till topplistkupor, avläggare, skörd osv. Det har förekommit att vi fångat svärmar. Den praktiska förevisning som jag försöker ha med på samtliga helger är mätning av varroaförekomst med skakburk och beredning av tymolpreparat för ekologisk bekämpning av varroakvalster.

Platsantalet på varje kurshelg är  maximalt 20 platser. Helgen hemma hos mig har vi endast 12 platser. Därav något högre pris.

Kostnaden är för hela helgen är 1950:- inkl moms.

200:- per dag betalas på plats, kontant eller via Swish till arrangören av kursen som ett självkostnadspris för välkomstfika, lunch och eftermiddagsfika samt lokal och övriga omkostnader.

Kursdagarna börjar med välkomstfika 0900 och föreläsningen börjar 0930. Vi slutar 1700.

25-26/5       Göteborg

8-9/6           Söderbärke/Dalarna

29-30/6      Sösdala/Hässleholm

20-21/7        Ragvaldstjärn/Sunne  Hemma hos mig, 12 platser