Ragvaldstjärns biprodukter AB Patrick Sellman Ragvaldstjärn 45 68698 Gräsmark 0702-178503 patrick.sellman@gmail.com