Visar alla 6 resultat

Vill du komma igång med biodling i horisontella topplistkupor så är du välkommen på någon av de kurser i biodling där jag utbildar. Det är ett kurspaket om totalt tre kursdagar med följande innehåll

Kursdag 1

 • Vad är bisamhället för en varelse? Grundläggande biologi om bisamhället.
 • Hur fungerar en topplistkupa och varför ser den ut som den gör?
 • Vad skall man tänka på vid placering av en kupa?
 • Vad skall man tänka på vid transport av bin.
 • Hur får man in bina i kupan och hur ser första sommarens skötsel ut av det nya samhället?
 • Är det möjligt gör vi en överföring av bin till en topplistkupa. Alternativt gör vi de skötselåtgärder som behövs vid tillfället.
 • Framför allt tittar vi på kakor och bin för att se vad som är vad.

Kursdag 2

 • Genomgång av hela det årliga skötselsystemet
 • Vinterbina
 • Invintringen
 • Vårfällan
 • Expansionsperioden
 • Den svärmförebyggande avläggaren
 • Tillåter vädret gör vi i första hand en avläggare i bigården alternativt någon skötselåtgärd lämplig för tidpunkten. Fortsätter att titta på bin och kakor för att känna igen vad som är vad.

Kursdag 3

 • Fördjupning och repetition av invintringen
 • Orientering om de vanligaste sjukdomarna, fördjupning om Amerikansk yngelröta och Varroa kvalster
 • Genomgång av aktuell sjukdomslagstiftning
 • Orientering om de vanligaste ekologiska metoderna att bekämpa Varroa
 • Mätning av varroamängden med skakburk
 • Tydlig och enkel beslutsmodell för om behandling skall ske eller ej
 • Vi tillverkar tymolpreparat och genomför behandling vid behov
 • Om tiden medger genomför vi invintringen och skördar eventuellt honung, vax och propolis